Kalendarium

Körsångare sökes!

I första hand tenorer och basar.

Körvana och viss notläsningsförmåga önskvärd.

Om Chorus Stockholmia

Chorus Stockholmia är en fristående kör som bildades i Stockholm år 2000. Den består av sångare med lång erfarenhet av körsång från olika sammanhang. Körens repertoar omfattar såväl sakral som profan musik. Den har haft en omfattande konsertverksamhet i olika kyrkor, men även gjort ett stort antal profana konserter och stadsvandringar där temat varit staden Stockholm skildrat av Bellman, Taube och Adolphson m.fl.

Vi repeterar måndagar kl. 19.00 - 21.15 i Markuskyrkan, Björkhagen.

Kontaktpersoner

Katarina Nordgren
Tel: 076-806 22 02

Elisabeth Brenning
Tel: 070-652 88 15